UZ DAN ARMIJE RBiH: Podnesite tužbe, ispravite greške iz knjige „Svjedoci istine“, koja brani drugu stranu, čije su grijehove platili nevini Hadžićani…!?

Published On 15. April 2019. | By saliha | Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Nakon reintegracije općine, kraj osnovnih škola u Hadžićima ,Pazariću i Tarčinu, postavljena  su spomen obilježja u znak trajnog sjećanja na borce i šehide Hadžića, koji su životima branili i odbrani Hadžiće i BiH.Međutim, zub vremena učinio je svoje, i najveći broj imena ispisanih  na spomen-obilježju danas se gotovo  i ne vidi pročitati.

Kako to danas izgleda,šta je vrijeme učinilo, može  se vidjeti  na pločama sa imenima koji su postavljeni prije nekoliko godina,  nakon pronalaska  skeleta poginulih šehida.

NIŠTA OD OBEĆANJA

Spomen- obilježja, ovi ponosi kraj osnovnih škola, danas predstavljaju sliku, kakvu sigurno je, ovi heroji nisu zaslužili.

Zar je  bilo teško, za toliko vremena, očistiti, ili zamjeniti pločice sa imenima poginulih šehida!?

Kakvu to poruku šaljemo djeci koja svaki dan tuda prolaze? Kada ne  mogu  pročitati imena šehida.A tu su njihovi najdraži,  to su naši heroji…

ŠTA RADE BORAČKA UDRUŽENJA

 Šta rade tolike boračke organiozacije? Koga predstavljaju, zašto ne iniciraju da spomen-obilježja dobiju mjesto koje  zaslužuju. Kome služe tolika boračka udruženja?

  Mnogo je pitanja na koje se traži odgovor.

 Zar nije tužno i žalosno da nadležni u općini Hadžići nisu  podnijeli tužbu protiv čelnika tkz. Srpske općine Hadžići,za mnogo zločine na području  općine.A na području ove općine činjeni su veliki zločini, palili su čak i   žive ljude poput Ismeta Musića…

 KO ŠTITI ZLOČINE?

 Žašto nije podnešena tužba ni protiv  komandanta kasarne Lukavica, gdje je  na svirep  načinim, u jednom danu od batina izdahnulo  46  Hadžićana, za čijim skeletima se i danas traga.Da je tužba podnesena, da se sudilo komanduntu kasarne u Lukavici, davno bi  svirepo ubijeni Hadžićani bili eksumirani, našli bi smiraj i njihove porodice, koji danas umiru, a nije im ispunjena  posljednja želja, da im klanjaju dženazu…

 ZAŠTO GREŠKE IZ KNJIGE „SVJEDOCI ISTINE“ NISU ISPRAVJENE

 Zašto  u Općini Hadžići  do  danas nisu ispravili  kardinalne greške iz knjige „Svjedoci istine“,koja brani optužene sa druge strane. Po kojoj  agresor u Hadžići  nije počinio zločin, po kojoj nije bilo logora, ubijanja, tortura, premlaćivanja… Gdje piše  da su Hadžićani  nestali, da nisu mučki ubijeni  u živom štitu, u Svrakama i drugim mjestima.  Zar sve ovo nije čudno i žalosno.Knjiga  „ Svjedoci istine“, koja je izdala i sve troškove platila Općina Hadžići i novčano nagradila autora Vahida Alađuza,  bila je , kao što se vidi  ,najbolja odbrana i prilikom  suđenja Radi Veselinoviću. Sud BiH oslobodio je krivice upravnika logora Kula i njegovog zamjnika, gdje su  od snajpera, granata, na prvim borbenim linijama, na prinudnom radu ubijani Hadžićki logoraši.

Ljudi koji su tom prilikom pratili  suđenje bili su ogorčeni,  tražili  su da se sve greške odmah  isprave, štampa nova.Međutim, ni do danas to nije urađeno.

Predugo se čeka da se greške isprave, napiše istina, podnese tužba za mnoge zločine.Zašto  to nije učijeno ?

HISTORIJA   NE PRAŠTA ?

Zašto  tužbe nisu podnesene, zašto  brane zločine sa druge strane? Zašto prosipaju  šuplje priče? Zašto se nešto konkretno ne učini?

Historija  to neće oprostiti.

Kolika  je  za to krivica nadležnih,  kolika boračkih udruženja, sviju nas, više od 25.000 građana Hadžića?

 PRESUDA

Nadležni u Općini Hadžići , to još jednom moramo ponoviti,nisu ni podnijeli tužbu. Žašto!?

U julu prošle godine, pred sudom BiH osmorica nevinih Hadžićana osuđeni su na  čak 60 godina zatvora što su branili narod od pokolja. Sudilo im se za udruženi zločinački poduhvat,  kao da su oni počeli rat.Čije su to greške platiti nevini Hadžićani!?

Šta su tom prilikom uradili nadležni u općini Hadžići.

 Pisali parole u Zoviku, saopćenja….prosipali šuplje priče.

Zašto tužbe nisu napisane:Zašto se čeka toliko godina?

ZAŠTO SE NA POŠTUJU ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA?

Čak u četiri navarata postavljana su vijećnička pitanja u kojoj se tražilo da se sprovode zaključak Općinskog vijeća.Da se sve greške iz knjiga  Vahida Alađuza,„Svjedoci istine“isprave i štampa nova.

Uvijek se daju  različiti ogovori, uvijek se traži način da se to ne realizuje.ZAŠTO!?

VIJEĆNIČKA PITANJA

 Prošle godine,ispred Stranke za BiH, vijećnik Mujo Ibrica  od nadležnih  je tražio da se greške iz knjige „Svjedoci istine“,koja je bila najbolja odbrana Radi Veselinoviću,  isprave i štampa nova.Mada je to bio  i zaključak  Općinskog vijeća, to ni do danas nije urađeno.

Logoraši  koji su na najbrutalniji način   ubijeni  na prvoj borbenoj liniji, umirali od ranjavanja, premlaćivanja u logorima ,u knjizi Vahida Avađuza piše da su poginuli, nestali…

JEDNO SE GOVORI,DRUGO RADI

 U istom vijećničkom pitanju Muje Ibrice,  kaže se da se nakon  toliko godina morao ispoštovati zaključak Općinskog vijeća.A zaključeno da se sve greške isprave i štampa nova knjiga.  Prošle godine, u odgovoru na četvrto vijećničko pitanje piše da će to učiniti ako zatraži udruženje porodica šehida i poginulih boraca.

Čujte sada ovo, jedno  udruženje sada je veće, i ima jaču nadležnost od Općinskog vijeća.

 Ovo je  samo prebacivanje odgovornosti na drugu stranu, kako se greške nebi ispravile i štampala nova knjiga, što je bio zaključak Općinskog vijeća.

 KNJIGA ZAVRŠILA U HAGU

Tu istu knjigu, koju je izdala općina Hadžići, kao što je poznato, druga strana odmah po izdavanju poslala je u Hag, i ona, kako su javno kazali „govori istinu da sa srpske strane nisu činjeni zločini, da to u svojoj knjizi govore nadležne institucije općine Hadžići, da iza knjige stoje boračka udruženja i druge nadležne institucije, da su je pisali „pošteni Muslimani, da je to put do pomirenja“…

 Pitamo se kome to i zašto odgovara? Knjiga „Svjedoci istine“, koja je druga strana kao dokaz poslala u Hag,koja je izdala i finansirala općina Hadžići, bila je i ostala  najbolja odbrana na suđenju optuženih sa druge strane.

Ako nisu podnijeli zahtjev za štapanje nove knjige, znači li to da se  udruženje šehida i porodica poginulih boraca slažu sa knjigom Vahida Alađuza, da na podrčju općine Hadžići  nije bilo logora, ubijanja, zločina…

Zašto se čeka toliko godina, kome je to u intersu?

 Sve te greške historija  neće oprostiti.Pisati će  se da je za udruženi zločinački poduhvat  prvo suđeno čelnicima Ratnog predsjedništva  Općine Hadžići …Zar to nije i čudno i žalosno?

 SMRT 46 LOGORAŠA

Samo  u jednom danu u Lukavici je, kao što smo rekli, od premlađivanja u najgorima mukama umrlo   46 logoraša. Po  knjizi Vahida Alađuza oni su   nestali, poginuli, što je iskrivljavanje historije.Ko ima pravo da skriva istinu, činjenice, dokaze,  da piše knjigu koja brani drugu stranu, koja je odbranila Veselinovića i druge.

 ZAŠTO BALIĆ NIJE SMIO IZDATI KNJIGU

Zašto je Općina Hadžići odbila pomoć u izdavanju knjige i dokumentarnog filma „Šest logora pakla“, autora Remzije Balića, koja govori istinu, gdje su, kako i na koji  način ubijeni logoraši, i kako se desio zločin. Koja je, prema mišljenju naučne institucije,Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava Unvrziteta u Sarajevu  optužnica za zločine.

Zašto je Remzija Balić dobivao prijetnje da je ne smije objaviti, i ako to učini da će osjećati posljedice do kraja života, koja se, na tako okrutan način , nebi sprovela ni protiv najvećih ratnih zločinaca. Zašto  mu se prijetilo ako izda knjigu da zaboravi vrata općine Hadžići i da se tu više nikada neće vratiti…Kome to i zašto u Hadžićima smeta istina?

ZLOČINCI ŠETAJU, NEVINI ODGOVARAJU

Nevini Hadžićani koji su branili narod,  sudi  se za „ udruženi zločinački poduhvat“  kao čelnicima „Herceg –Bosne“,  srpskim generalima  i drugim zločincima. S druge strane nadležni u općini Hadžići  nisu  ni podnijeli tužbu protiv čelnika tkz. Srpske opštine Hadžići.

Zašto se to čini, iz kojih razloga, to bi morali da objasni oni koji falficiraju historiju. 22.novembra  2011. godine, po nalogu Tužilaštva BiH pripadnici Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) uhapsili su osmoricu bivših političkih , vojnih i  policijskih rukovodilavca općine Hadžići.Doktora Mustafu Đelilovića, Fadila Čovića,Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bećira Hujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera.

S druge strane  niko od rukovodilaca takozvane  „Srpske opštine Hadžići“ nije ni odgovarao.

Tužbe nisu   ni podnesene. Zar nije i tužno i žalosno.

 

N.SMAJLOVIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *