HADIĆI  Život sve teži, nasilje u prodicama : Samo u prošloj godini zaduženo novih 2.178 predmeta

Published On 9. August 2020. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

U Tarčinu po prvi put u historiji otvorena javna kuhinja, a zabrinjava pojava činjene krivičnih djela maloljetnih lica

Zbg niskog životnog standarda i nemogućnosti zadovoljavanja primarnih potreba veliki broj građana sa podrućja općine Hadžići nalaze se u stanju socijalne potrebe. Prema informaciji Službe socijalne zaštite općine Hadžići samo u toku prošle godine  broj novo zaduženih predmeta bio je čak 2.178.

Na evidencije Zavoda za zapošljavanje nikada nije  bilo više nezaposlenih kao sada.Poznato je da je samo uništavanje DI „Bjelašnica“ i GP „Ingrap“, koji su imali najsavrmenije mašine i nakon rata  radili punim pakacitetom uništeno čak 1.200 radnih mjesta.Uništena je i ZZ Tarčin, koja je bila okosnica razvoja poljoprivrede u ovoj općini.Poznato je da je poljoprivreda u Hadžićima bila najzazvijenija u Kantonu Sarajevo.Danas je, na žalost uništena i  ZZ „Tarčin“ .

ZA NAJSIROMAŠNIJE SPAS JAVNA KUHINJA

Neki preživljavaju zahvaljujući javnoj kuhinji u Tarčinu, koja je po prvi put u istoriji  otvorena na području  ove općine. To najbolja govori kako se sve teže živi.

I u prošloj godini zabilježen je sve veći broj djece sa poteškoćima u razvoju. Pored ostalog to dolazi i zbog porodičnih prilika, i neadekvatnog uključivanja u odgojnu funkciju.

U PORASTU NASILJE U PORODICI

Prema istoj informaciji zabrinjava porast nasilje u porodici, a ova služba zabilježila je 156 slučajeva.Počiniocima nasilja izricane su i  sudske mjere zabrane približavanje žrtvi, kao i druge mjere, čije se provođenje, pored ostalih organa, prati i putem ove službe.

KRIVIČNA DJELA MALOLJETNIKA

Zabrinjava i činjenene krivičnih djela malodobne djece.Kako ova problematika  često prevazilazi ovlaštenje Službe, to je nephodno, kako se ističe u informaciji, angažovanje institucija koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem mladih, mjesnih zajednice, Općine, Mup-a i drugih službi, kažu u informaciji Službe socijalne zaštite općine Hadžići.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *