SKUPŠTINA SUBNOR-a HADŽIĆI :Po drugi put raspravljaju o istom zaključku

Published On 18. March 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Fadil Šehić, predsjednik udruženja SUBNOR-a kazao da ne  zna da li uopće u zapisniku ima zaključka i diskusije sa prošle Skupšine ,  jer  je čovjek koji je vodio zapisnik trenutno bolestan..

Zašto se onda čudimo što danas žrtva odgovara, a krivci mirno šetaju. Što se  knjiga “Svijedoci istine“, koja je finansirala i izdala  općina Hadžići, ulažu kao dokazni materijal, da kod druge strane nije bilo zločina, logora, ubijanja…što nadležni i pored četiri vijećnička pitanja 14 godina odbijaju  ispraviti  greške i štampati  drugu knjigu, koja neće braniti zločince.

Kome danas služe takva boračka udruženja?

Na jučerašnjoj sjednici Skupštini SUBNOR-a tema rasprave bili su izvještaj o radu, plan za ovu godinu  i druge aktivnosti  udruženja.

I na ovoj sjednici Skupštine postavljeno je pitanje da li je relizovan zaključak sa prošle sjednice Skupštine održane prije više od godinu dana. Prema tom zaključku  nadležnim u općini Hadžići trebalo je uputili zahtjev sa pitanjem da li su ispravljene greške iz knjige „Svijedoci istine“, i štampali druga knjiga, što je bio jednoglasan zaključak Općinskog vijeća još prije 14 godina.

ZAŠTO KNJIGA BRANI ZLOČINCE

Kao što je poznato pomenuta  knjiga brani drugu stranu, govori  da kod njih nije bilo logora, mučenja, zločina…

Tu istu knjigu  općine Hadžići „Svijedoci istine“, koju su, kako su kazali  napisali „Pošteni Muslimani“, koja je, kao što se zna, čak poslata u Hag. Zna se da je ista knjiga  bila najbolja odbrana za Radu Veselinoviću i druge optužene.

Ibrahima Durmu  interesovalo je da li  zaključka sa prošle sjednice Skupštine uopće  ima u zapisniku. Predsjednik udruženja Fadil Šehić je odgovorio, citamo:

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA NIŠTA NE ZNA

-Ja ne znam.Čovjek koji je vodio zapisnik je trenutno bolestan, tako da nebi mogao odgovoriti na to pitanje, kazao je Fadil Šehić, predsjednik SUBNOR-a Hadžići.

Na ovoj istoj Skupštini, uz izvještaj o radu,  trebalo se usvojiti i zapisnik sa prošle sjednice Skupštine udruženja. Znači više od godinu dana predsjednk udruženja nije pogledao svesku i zapisnik sa sjednice Skupštine koja je održana prije više od godinu dana.Ovo najbolje govori  kako rade boračka udruženja, kojih, kako reče jedan sugrađanin u pismu upućenim medijima,  ima više nego mjeseci u godini, a rezultati su nikakvi.

-Ovo je bruka i sramota.Zar nije žalosno da danas žrtva odgovara, dok zločinci mirno šetaju. A predsjednik sada kaže da za više od godinu dana uopće i nezna dali zaključaka sa sjednice Skupštine  ima u zapisniku.Ovo sve govori.Zar nije sramota da ni za 14 godina još uvijek nisu ispravljene greške i štampana druga knjiga, koja neće braniti optužene sa druge strane,  što je bio jednoglasan zaključak Općinskog vijeća. Komandant kasarne u Lukavici, gdje je do smrti pretučeno 46 nevinih Hadžićana, danas mirno šeta.Zna se ko ih je, kada i gdje u Lukavici ubio.Sve se zna, a  tužbe nema. Zar to nije i tužno i žalosno. Zna se kako su umirali u lokvama krvi, kako su izdvojeni pred očimo oko 300 zatočenika iz Hadžića, i sve druge pojedinosti.Tebi je Fadile izgleda jedino u interesu funkcija predsjednika i ništa više. Bruka je da danas govorimo o istom što smo govorili prije godinu dana, da ništa nije učinjeno.To je žalosno , kazao je Remzija Balić.

Ibrahim Durmo je predložio da se ovo isto pitan pored općine Hadžići  uputi i Koordinacionom odboru boračkih udruženja.

SVE ISPOČETKA

Znajući da ništa nije učinjeno u realizaciji zaključaka sa prošle sjednice Skupštine,  predsjedniku udruženja i Skupštine ponovo su , pred ovu Skupštinu u pisanoj formi upoznati sa diskusijom iz prošle godine , i ponovo upućem isti zahtjev šta su uradili sa zaključkom Skupštine,gdje se kaže, citiramo:

Na prošloj sjednici Skupštini udruženja diskutovao sam da je  još 2007. godine, nakon objavljivanja knjige „Svijedoci istine“, na sjednici Općinskog vijeća zaključeno  da se sve greške  isprave  i štampa nova.Ovaj zaključak ni do danas nije realizovan.

Prezentirao sam posljednje  vijećničko pitanja, zašto nadležni nisu ispoštovali odluku najvećeg općinskog organa vlasti i štampali drugu knjigu,koja sada, na žalost, brani drugu stranu, odnosno njihove optužene.

DOKAZNI MATERIJAL

Po toj knjizi, koja se ulaže kao dokazni materijal prilikom suđenja optuženim zločincima,  kod srpske strane nije bilo logora, mučenja, zločina, da su svi nevino ubijeni logoraši poginuli u borbi kao pripadnici TO, ili nestali,da nisu bili u logoru što je laž, i najveća odbrana za optužene sa druge strane.

Tom prilikom predožio sam da Skupština usvoji zaključak i zahtjev uputi Općini Hadžići, s pitanjem zašto nije ispoštovan zaključak Općinskog vijeća, najvećeg organa vlasti, koji se morao realizovati.

ČETVRTO  VIJEĆNIČKO  PITANJE

Tom prilikom citirao  sam pitanje podnosioca zahtjeva u četvrtom vijećničkom pitanju od 29.03.2018. godine, gdje su nadležni kazali, kako piše, da za te nemjene nisu imali sredstava, a u posljednjem odgovoru sada govore da im za to treba saglasnost udruženja porodica šehida.

-Rekam sam ,pitamo, kako to da  nadležni u općini Hadžići za ovu namjenu nemaju  sredstava, a imali su, primjera radi, za knjigu „Pismo majci“ Envera Čolakovića, koji je bio ataše za kulturu ustaškog zločinca Nezavisne države Hrvatske (NDH) Ante Pavelića. Zar  knjiga općine Hadžići nije bila prioritet svih prioriteta.Kako se za ovu namjenu  nisu mogla naći sredstva od nekoliko hiljada maraka?

PO ČEMU JE ČOVJEK KOJI JE SLUŽIO USTAŠAMA VEĆI OD HEROJA

Koji je razlog pa su nadležni u općini Hadžići u dva navrata, što je  većinom glasova usvojeno na sjednici Općinskog vijeća, novoj školi u Hadžićima, umjesto nekom od naših heroja, htjeli dati ime po Čolakoviću, koji je služio  zločinačkom ustaškom pokretu.Poznato je da su oba puta ovu sramnu inicijativu nadležnih u općini Hadžići i većine vijećnika sprečili  na Skupštini, odnosno Vladi  Kantona Sarajevo, a značajan udio u tome dali su i neki  članovi ovog udruženja.

-Zašto nadležni u općini Hadžići punih 14 godina odbijaju ispraviti greške iz knjige Svijedoci istine“ i štampati novu, ako  je ta knjiga najbolja odbrana prilikom suđenja za zločince agresorske strane.

KNJIGA KOJA BRANI OPTUŽENE

-Kako se moglo  pročitati i u štampi bila je najbolja odbrana  i za Radu Veselinovića, i  druge optužene…Kako je moguće da ni do danas nisu ispravljene greške i štampana druga knjiga, ako također piše da je tu istu knjigu druga strana poslala u Hag, da su je, kako su kazali, napisali „Poštenu Muslimani“ i sami, kako kažu,  kazali da kod  srpske strane nije bilo logora, zločina , ubijanja…

-Da li su nadležni u općini Hadžići, kada i koja općinska služba, podnijeli tužbu protiv čelnika tzv. srpske općineHadžići, komandanta kasarne u Lukavici, ako se zna da su samo u jednom danu na mučki način u kasarni Lukavica, pred očima oko 300 zatočnika iz Hadžića, do smrti pretučeno 46 logoraša.

Ako nisu podnesena tužbe željeli bi znati razlog, i da li je za to  neko odgovarao. Tim prije ako se zna da se već devet godina u sudu BiH, sudi osmorici nevih čelnika Ratnog predsjedništva općine Hadžići, a zločinci  druge strane i danas mirno šetaju.

ODGOVOR NAČELNIKA

U posljednjem odgovoru načelnika općine  Hamde Ejubovića, na vijećničko pitanje od 29.3.2018. godine  se  kaže, citiramo: „ Drugo izdanje knjige „Svijedoci istine“ biti će štampano u roku od sedam dana, kada to zatraže porodice šehida, a neko drugi.Kompletan materijal za ovu knjigu je spreman, i knjiga se odmah može poslati na štampanje“, završen citat.

Pitao sam, zar je moguće da općini treba saglasnost jednog udruženja da knjiga ne brani optužene sa druge strane, da se prilikom suđenja ne ulaže u dokazni mterijal.

Da li su iz udruženja porodica šehida poslali  odgovor  na  dopis i kakav je sadržaj.Ako nisu, koji su razlozi, i da li će neko  snositi sankcije.

Pitamo, i zašto sada u odgovoru načelnika općine se kaže da treba saglasnost  jednog udruženja, ako je to bio, kako piše u vijećničkom pitanju, jednoglasan zaključak Općinskog vijeća, najvećeg organa vlasti, i da li će i za ovo neko snositi posljedice.

Ili je ovo još jedan izgovor da se knjiga ne štampa!?

U vijećničkom pitanja Stranke za BiH, od  29.03.2018. godine piše, citiramo:…

ŠTA KAŽU GRAĐANI?

„Na vijećničko pitanje koje sam postavljao sa kolegama iz Strane za BiH  dobili smo neuvjerljiv odgovor, tj. da nisu objezbjeđena sredstva.Od tada do danas općina Hadžići je izdala  nekoliko knjiga, te  finansijski pomagala i druge izdavače po vlastitom izboru, što govori da nisu u pitanju finansijska sredstva za knjigu „ Svijedoci istine“.Smatram da je knjiga „Svijedoci istine“ bitnija od svih drugih izdatih knjiga, te da joj se mora posvetiti dužna pažnja, to jest izdati nova knjiga sa ispravljenim greškama.Na osnovu gore opisanog  odlučio sam da vas još jednom pitam da li ćete izdati novu knjigu „Svijedoci istine“ i kada, a ukoliko nećete potražite uvjerljiviji odgovor da nemate finansijskih sredstava ?“ završen citat.

Da  li  je saglasnost porodica šehida, koji se sada traži  izgovor da se knjiga ne štampa, i kome je to od  koristi?

Predložio sam da diskusija uđe u zapisnik, i da se pitanja proslede nadležnim u općini Hadžići. PRILOG:Vijećničko pitanje od29.03.2018. godine, Odgovor načelanika općine od 30.4.2018. godine

HOĆE LI SE O ISTOM GOVORITI I NAREDNE GODINE?

Hoće li Fadil Šehić, predsjednik udruženja ovo isto pitanje ostaviti i za narednu godinu, ostaje da se vidi.

U prvostepenoj presudi osmorica nevinih Hadžićana, kojima se pred sudom BiH sudi čak deset godina osuđeni su na čak 60 godina zatvora.Dotle zločinci mirno šetaju i smiju se žrtvi.Na rad boračkih udruženja troši se velika sredstva građana, ima ih i previše, a pisma građana najbolje govore o njihovom radu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *