U OV Hadžići ponovo burno, „preletači“ odlučili: Budžet prošao“ kroz iglene uši“

Published On 30. December 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Vijesti

Kako  to da je u općini Ilijaš, koj je po broju stanovnika i površini  slična  općini  Hadžići za plaće administativcima, kako je rečeno na sjednici , izdvaja  dva miliona, dok u općini Hadžići ta isnos prelazi tri miliona KM. Zašto u općini Hadžići administracija  stalno raste, zašto se jedno govori a sasvim drugo radi.

Zašto u općini Hadžići govore da nemaju nikakve pomoći od KS, a za izgradnju puteva,posticaj poljoprivredi, za razvoj kulture, sporta i drugih oblati dato  čak 7,6 miliona KM.

Da li je Budžet općine Hadžići po volji jednog lica, načelnika općine Hamde Ejubovića, kako je to istakao Mirsad Dupovac ( SDP ).

 U burnoj sjednici, sa dosta oštrih diskusija, “kroz iglene uši”, rezultatom 14:13, zahvaljujući glasovima „ preletača“ , usvojen je Budžet općine Hadžići  za 2022. godinu u iznosu od 14,9 miliona KM.

Cvijeta prodaja zemlje

U obrazloženju pomoćnika načelnika Eldara Prohe, kaže se da je u odnosno na Nacrt  sadašnji Budžet  veći za više od  dva miliona i da su  već sada prodajom zemlje prihodi povećani za miliona KM.

Na samom početku rasprave  Almir Kardaš ( NiP) kazao je da vijećnici ove strane neće podržati Budžet i da je najblaže rečeno čudno da u ovakvoj teškoj ekonoskoj situaciji  za plate uposlenicima  stavka bude  povećana  za gotovo pola miliona KM.

Vijećnici su dosta kritike uputili na račun načelnika općine Hadžići Hamde Ejubovića.

Izjvještaj Ureda za reviziju sve kazuje

Admir Mujanović, nezavisni vijećnik , kazao je da o njegovom radu najbolje govori izvještaj  Ureda za reviziju F BiH , koji je Općini Hadžići za finansisku reviziju dao mišljenje sa rezervom.

Kritike su uputili i što su svi   amadmani za ovogodišnji budžet, kako su istakli na sjednici, od  nadležnih u općini odbijeni.

Općina Hadžići je približno iste površine i broju  stanovnika kao Ilijaš, a tamo se po budžetu te općine za plate, kako je rečeno na sjednici,  uposlenicima   izdva dva, dok je  u općini Hadžići  taj iznos preko tri miliona KM . Očito je  namjera načelnika općine   novo gomilanje administracije, rečeno je na sjednici.

Čulo se i mišljenje    je da je sadašnji broj činovnika u općini    preglomazan, i da bi se   trebao  smanjiti najmanje za 20  odsto.

Dupovac:Budžet jednog  lica

-Ovo je Budžet jednog lica, po volji načelnika općine, kazao je Mirsad Dupovac  (SDP).

I ovog puta bilo je dosta kritike na  rad predsjedavajućeg Općinskog vijeća Almina Bašića, koji se,  kako kaže Dupovac, ne pridržava  poslovnika o radu Vijeća.

U više navarata Bašić je prekidao izlaganje Almina Kardaša, koji je kazao  da su u ovoj godini    nadležni u KS za izgradnju puteva, pomoć poljoprivredi, zatim razvoju , kulture, sportskim i drugim organizacijama  izdvojili  7,6 milion  KM.

Na ranijim sjednicama vijeća govorilo se da je nova vlast u KS potpuno zapostavila ovu općinu,što se pokazalo da to nije tačno.

Šta se zamjera predsjedavajućem OV Alminu Bašiću

Bašić je mišljenja da ove stavke koje navodi  Kardaš ne ulaze u budžet, da  ovo nije tačka dnevnog reda, i zabranio mu da dalje diskusije o tome. Sa druge strana  dopustio  je vijećnicima  SDA  da govore o drugim temama, pa čak i o diskusijama  samih vijećnika,šta znači  kad vijećnik pokazuju rukom dok govore,  što je izazvalo revolt opoziciju.Čuli su se povici, zvižduci….Nećemo to dozvoliti…!

-Predsjedavajući ti ne poštuješ poslovnik o radu, nas iz opozicije suprotno zakonu prekidaš, nedaš nam da govorimo, dok s druge strane to ne činiš  kada su u pitanju vijećnici SDA, njima  dozvoljavaš. Ti kršiš sva pravila i nećemo ti  dozvoliti takvo ponašanje , naveo je Dupovac.

Prelatači odlučuju

I u većini drugih informacija opozicija nije prihvatila predložene materijale, kao na primjer Odluku o imenovanju   dva člana Općinske izborne komisije, koja je također, zahvaljujući glasovima prelatača usvojena sa 14:13 glasova.

Iako bi po volji građana u Općinskom vijeću opozicija imala većinu da nije bilo „preletača“. Šta je ko dobiju i šta je sve kome obećano nebi o tome govorili. Mislimo da su dovoljne  priče građana, a koliko su bili u pravu pokazati će vrijeme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *