MILION MARAKA ZA REKLAMIRANJE: Rudnik Banovići nastavio metod zloupotrebe javnih nabavki Mirsada Kukića

Published On 15. January 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Kako saznaje Žurnal, Kantonalno tužilaštvo TK provjerava navode iz prijave Mirsada Kukića protiv članova Uprave i Nadzornog odbora Rudnika Banovići zbog zloupotreba u dodjeli 15 ugovora putem javnih nabavki. Za vrijeme vladavine Mirsada Kukića Rudnik je na potpuno isti način sklopio više od 80 ugovora. Kukić je Upravu Rudnika Banovići prijavio zato što su nastavili netransparentnu praksu dodjele ugovora na isti način kako je to rađeno dok je apsolutni vladar u Banovićima i Rudniku bio upravo on.

Piše: Azra Omerović

Krajem februara prošle godine Mirsad Kukić u svojstvu predsjednika Sindikalne organizacije RMU Banovići podnio je krivičnu prijavu protiv članova Uprave i Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja Banovići zbog zloupotreba u javnim nabavkama Rudnika. U krivičnoj prijavi Kukić je naveo da je na zahtjev njegove Sindikalne organizacije Nadzorni odbor rudnika zatražio od Odbora za reviziju Rudnika Banovići da urade reviziju javnih nabavki reklamno propagadnih ugovora za period od prvog do 31. jula 2020. godine. U Izvještaju o izvršenoj reviziji pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za „ Reklamno propagandne usluge“ zaključeno je da Rudnik nije proveo odgovarajući postupak te da je prekršen Zakon o javnim nabavkama.

U okviru aktivnosti Odbora za reviziju, po opisanom zahtjevu nadzornog odbora, izvršena je revizija 15. ugovora koji su, po mišljenju Odbora za reviziju, provedeni suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama“, navodi Kukić u krivičnoj prijavi.

Da ironija bude još veća Mirsad Kukić prijavio je novu upravu Rudnika zato što su nastavili praksu dodjele ugovora za reklamno propagandne usluge pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja, znači na isti način kako se to odvijalo dok je Rudnik bio pod kontrolom Mirsada Kukića.

Prema podacima sa portala javnih nabavki BiH od 2016. do kraja 2019. godine, dok je Rudnik bio pod kontrolom Mirsada Kukića, Uprava Rudnika na potpuno isti način sklopila je preko 80 ugovora za reklamno propagandne usluge. Pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja, tadašnja Uprava Rudnika Banovići sklopila je oko 80 ugovara ukupne vrijednosti više od milion maraka. Kao razlog za primjenu baš ove vrste postupka navedeno je „reklamiranje ugovornog organa“. Treba uzeti u obzir da su ovo podaci samo za ugovore koji su objavljeni na portalu javnih nabavki.

Na isti način, podsjetit ćemo javnost, pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja nova Uprava Rudnika Banovići, pod kontrolom SDA, nastavila je praksu dodjeljivanja ugovora za reklamno propagandne usluge.

Pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja, Rudnici mrkog uglja Banovići za sedam dana jula 2020. godine potpisali su pet ugovora za reklamno propagandne usluge vrijedne 56 hiljada maraka. Ovo su samo ugovori koji su objavljeni na portalu javnih nabavki. U krivičnoj prijavi Mirsad Kukić navodi da je bilo 15 ugovora za iste usluge. Kao razlog za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja navedeno je „reklamiranje“. Šest mjeseci nakon dodjele ugovora Mirsad Kukić podnio je krivičnu prijavu protiv Uprave i Nadzornog odbora Rudnika jer su kako navodi ovakvim postupkom prekršili Zakon o javnim nabavkama.

Kako saznaje Žurnal, Kantonalno tužilaštvo TK provjera navode iz prijave Mirsada Kukića o zloupotrebama u javnim nabavkama u Rudniku Banovići od strane nove Uprave.

U međuvremenu, iz Rudnika Banovići prošle godine na isti način, pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja raspisali su novi tender za nabavku reklamno propagandnih usluga vrijedan 330 hiljada KM. Tender je poništen da bi krajem jula prošle godine raspisali novi tender za iste usluge. Ovaj put umjesto pregovaračkog postupka bez objave obavještenja iz Uprave Rudnika odlučili su se za otvoreni postupak.

(zurnal.info)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *