ŠOKANTNE INFORMACIJE Raport otkriva: Malina respiratore ni Sebija nije htjela upisati u vlasništvo KCUS-a. Četiri bolnice navele različite cijene

Published On 4. November 2023. | By saliha | Vijesti

U KCUS- kažu da je cijena jednog respiratora ACM812 A 90.000KM, prema podacima iz revizorskih izvještaja cijena istog respiratora u UKC Tuzla je čak 126.360 KM, u zeničkoj bolnici su 88.140 KM , a u bolnici u Gračanici 105.768 KM.

Autor: Semira Degirmendžić

Duže od tri godine u javnosti BiH priča se o tome kako je za 100 respiratora ACM812 A, plaćeno oko 10, 5 miliona KM, a kako ova medicinska sredstva nikada nisu poslužila svrsi zbog koje su i nabavljeni i da je na taj način federalnom budžetu nanesena šteta.

S druge strane teza odbrana optuženih i prvostepeno presuđenih Fadila Novalića, bivšeg premijera FBiH, Fahrudina Solaka, suspendiranog direktora Federalne uprave civilne zaštite, i Fikreta Hodžića, vlasnika firme „FH Srebrena malina“ da su oni uspješno okončali nabavku respiratora s time što su respiratori stigli do bolnica u FBiH, ponavljana je i u četvrtak pred Apelacionim vijećem Suda BIH kada su iznošene žalbe optuženih na prvostepenu presudu.

Može li FBiH naplatiti štetu zbog neiskoristivih respiratora

Do sada niko nije spominjao mogućnost i način na koji bi FBiH mogla vratiti novac koji je dala za medicinska sredstva koja se ne koriste, a Raportovo istraživanje otkriva, da izgleda niko ne zna u čijem su vlasništvu respiratori ACM812 A. Da li Vlade FBiH, FUCZ-e ili pojedinih zdravstvenih ustanova koje su ih preuzele, ali ih ne koriste.

Zanimljivo je da je u aprilu ove godine kada je donesena prvostepena presuda u aferi „Respiratori“ Sud Bosne i Hercegovine tada uputio „oštećenu Federaciju Bosne i Hercegovine, zastupanu po Pravobranilaštvu FBiH , da eventualni imovinskopravni zahtjev ostvaruje u parničnom postupku.“
Raport je pitao federalnog pravobranitelja Jakova Dujića, da li je Federalno pravobranilaštvo poduzimalo nešto u vezi sa uputom Suda BiH, kao i da li su kao institucija koja štiti imovinu FBiH provodili neke aktivnosti na tome da utvrde štetu koja je nastala po FBiH kupovinom 100 respiratora ACM812 A za što je izdvojeno oko 10,5 miliona KM.

Iz odgovora je jasno da je Pravobranilaštvo postavilo imovinski zahtjev, kako smo otkrili iz tog odgovora, još tokom trajanja sudskog procesa u aferi „respiratori“, ali uz uvjet „ako se radi o imovini FBiH i za koje je eventualno oštećen budžet FBiH“, što znači da ni Pravobranilaštvo koje je dužno štiti imovinu FBiH ne zna jesu li sporni respiratori imovina FBiH.

“Federalno pravobraniteljstvo Vas obavještava da je u tijeku kaznenog postupka pismenim putem postavilo imovinsko pravni zahtjev u iznosu od 10.530,000,00 KM uz uvjet ako se radi o imovini FBIH i za koje je eventualno oštećen budžet FBIH.

Dakle, Federalno pravobraniteljstvo nije pokrenulo parnični postupak za eventualno postavljanje imovinsko pravnog zahtjeva iz razloga što još uvijek predmetna presuda nije pravomoćna”, naveli su za Raport iz kabineta federalnog pravobrnaitelja Jakova Dujića.

Raport je poslao i upit Federalnoj upravi civilne zaštite koja je i nabavila respiratore, u kojem smo između ostalog tražili informaciju -čije su vlasništrvo respiratori ACM812 A, a odgovor FUCZ-a čekamo i naknadno ćemo ga objaviti, ukoliko ga dobijemo.

U međuvremenu Raport je došao do šokantnog otkrića u revizorskim izvještajima za dva klinička centra i dvije bolnice u FBiH koje su preuzele respiratore ACM812 A.

Osim što smo saznali da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Univerzitetsko klinički centar Tuzla, nikada nisu prihvatili vlasništvo nad ovim respiratorima, otkrivamo i da četiri zdravstvene ustanove u kojima su uskladišteni respiratori ACM812 raspolažu s različitim cijenama za ove respiratore!

Tako prema nedavno objavljenom revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH za KCUS stoji da je KCUS „na revers“ uzeo 30 komada respiratora ACM812 A i da je njihova pojedinačna cijena 90.000 KM što je ukupno 2, 7 miliona KM.

“Vanbilansno su evidentirani dodijeljeni respiratori (ACM812A) u vrijednosti od 2.700.000 KM (30 komada – 90.000 KM po komadu). Prema prezentiranoj dokumentaciji i pojašnjenju Komisije za prijem donacija, respiratori nisu dati kao donacija Kliničkom centru već izdati na revers do donošenja Odluke Vlade FBiH o trajnom korištenju, tako da su evidentirani u vanbilansnu evidenciju”, stoji u izvještaju revizora.

Otkud Roganovićeva firma među dobavljačima ?

Ako se zna da je Federalni štab civilne zaštite dodjeljivao respiratore, nejasno je zbog čega KCUS i njegova još aktuelna generalna direktorica Sebija Izetbegović koji su bili najveći zagovornici stavljanja u upotrebu respiratora ACM812 A ne žele upisati kao vlasnici ovih respiratora i kakvu to odluku Vlade FBiH čekaju?
Ali, vratimo se cijenama respiratora u revizorskim izvještajima za još nekoliko bolnica.

Bolnica u Zenici prema revizorskom izvještaju, „po Ugovoru o donaciji 3. 12. 2021. godine i Zapisniku o izvršenoj primopredaji primila je 12 respiratora 19. 11. 2020. godine od Federalne uprave civilne zaštite i dobavljača „DRE Medical“ d.o.o. Sarajevo. „ Revizori navode da je vrijednost donacije 1.057.680 KM, a prostom računicom i dijeljenjem ovog iznosa na 12 respiratora dođemo do cijene od 88.140 KM po jednom komadu ACM812 A.

Također, iz ove konstatacije revizora proizilazi da je bolnica u Zenici respiratore ACM812 A dobila krajem 2020. godine, a da je godinu poslije sačinjen „ugovor o donaciji“. Zanimljivo je da se kao dobavljač ovdje spominje firma Dre Medical, koja je u to vrijeme bila u vlasništvu Jovana Roganovića iz Beograda koji je pristao da navodno besplatno instalira i servisira respiratore AVCM812 A, a nakon što se niko nije javio na ranije raspisani tender FUCZ-a za te poslove.

U skladištu UKC Tuzla nalazi se 25 respiratora ACM812 A i prema revizorskom izvještaju njihova ukupna vrijednost je 3.159.000, pa je u ovom slučaju jedinična cijena respiratora 126.360 KM!

Kako je ranije rečeno novinarki Raporta u UKC oni nisu htjeli da postanu vlasnici respiratora ACM812 A, jer ih nisu ni tražili, niti ih je ko pitao treba li im takva vrsta respiratora za koje su anesteziolozi UKC Tuzla utvrdili da nisu za intenzivnu njegu.

U bolnici u Gračanici respiratori ACM812 A godinama „u pripremi“

Posebno zanimljiva situacija u vezi s respiratorima ACM812 A je u Općoj bolnici“ Dr Mustafa Beganović „ u Gračanici.

Revizori su, naime, utvrdili da je Federalna uprava civilne zaštite donirala 2020. godine toj bolnici pet respiratora ukupne vrijednosti 528.840 KM. Prema ovom iznosu jedan respirator prema evidenciji bolnice u Gračanici košta 105.768 KM.

Međutim, interesantno je da se ovi respiratori u bolnici u Gračanici, prema revizorskom izvještaju vode kao „sredstva u pripremi“, dok su ih 2020. vodili kao „sredstva u upotrebi“, međutim ,pojasnili su revizorima da ih nisu koristili, pa su ih ponovo u evidencijama stavili kao sredstva „u pripremi“.

“U augustu 2021. godine direktor je donio odluku o stavljanju u pripremu medicinskih sredstava – pet medicinskih ventilatora. Medicinski ventilatori su tada knjigovodstveno evidentirani u okviru opreme u upotrebi (konto 02200 – Medicinska oprema). Kako je prezentirano tokom prethodne revizije, respiratori se nisu koristili, bili su u paketima i njihovo korištenje nije planirano.

Shodno navedenom, u pismu menadžmentu nakon izvršene prethodne revizije, data je preporuka da se izvrši analiza da li su stečeni uslovi za stavljanje ovih stalnih sredstava u upotrebu i početak obračuna amortizacije (tj. da li se respiratori nalaze na lokaciji i u stanju koje je neophodno za korištenje u svrhu koju je odredila uprava). Sredstva su u decembru 2021. godine ponovo evidentirana na sredstva u pripremi. Uvidom u pomoćnu evidenciju stalnih sredstava konstatovali smo da se sredstva u pripremi iskazana u glavnoj knjizi ne vode u pomoćnoj evidenciji stalnih sredstava, što nije u skladu sa članom 16. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH”, zaključili su revizori.

Jasno je da su respiratori ACM812 A plaćeni iz budžeta FBiH, međutim očigledno je da sada svi izbjegavaju biti vlasnici spornih respiratora, a sve zbog sudskog procesa i brojnih nepravilnosti uočenih pri nabavci ovih medicinskih sredstava zbog čega je i pokrenuta istraga koja je dobila epilog pred Sudom BiH.

Iako se očekuje drugostepena presuda u ovom predmetu, bez obzira na njen ishod, ostaje pitanje hoće li institucije nadležne za zaštitu imovine FBiH,a u ovom slučaju imovina je i novac dat za „ničije“ respiratore htjeti i željeti istrajati na tome da se šteta naplati.

Stoga, uloga Federalnog pravobranilaštva itekako je značajna u tom procesu. A, pravobranitelja Jakova Dujića svakako treba podsjetiti da je on svjedočeći u ovom predmetu pred Sudom BiH kazao da je bilo neophodno prije zaključenja ugovora između Federalne uprave Civilne zaštite i firme “FH Srebrena malina” pribaviti pravno mišljenje Federalnog pravobranilaštva, a da to nije učinjeno.

Također, pravobranitelj Dujić bi se trebao sjetiti da je Pravobranilaštvo FBiH naknadno dajući mišljenje na taj ugovor, a to je bilo skoro mjesec nakon što su respiratori stigli u BiH, ocijenilo ugovor manjkavim iz razloga što su respiratori unaprijed plaćeni 100 posto, odnosno prije nego što je roba došla i što nije postojala nikakva garancija da će roba biti isporučena, a nije bilo ni bankovne garancije, kao ni one da li roba odgovora onom što je naručeno.

Također, Vlada FBiH je u maju 2020. godine nakon što je pokrenuta istraga o nabavci respiratora pitala Pravobranilaštvo FBiH kako se može raskinuti ugovor s dobavljačem respiratora, a tada je Parvobranilaštvo FBiH odgovorilo „da ugovor mogu raskinuti samo ugovorne strane, a u slučaju nabavke respiratora to su bili FUCZ-e i “FH Srebrena malina”.

Prema tome, evidentno je da bi Pravobranilaštvo FBiH i prije drugostepene presude u aferi „Respiratori“ trebalo utvrditi barem ko je vlasnik respiratora ACM812 A, jer oni jesu plaćeni budžetskim novcem, a sama činjenica da su neiskoristivi predstavlja štetu.

Raport.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *