Browsing the "ubijanja…." Tag →

Foto:Dokazi  sve kazuju.Vidimo šta piše u knjizi Općine Hadžići “Svijedoci istine”  , a kako u  knjizi “Šest logora pakla”,koju općina Hadžići nije podržala  Pored sedam vijećničkih pitanja, četiri dopisa upućena su   Komisiji za statut i...

Read More →