OV Hadžići: Ljudi ginu od mina, problemi u zdravstvu, graskom prijevozu…

Published On 30. March 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

 

Vijećničko pitanje Muje Ibrice: Zašto sa ispravljem greškama nije štampana druga knjiga Vahida Alađuza „Svjedoci istine“, ako je to bio zaključak Općinskog vijeća. Ibrica pita zbog čega  u Općini Hadžići nisu podržali knjigu“ Historijska dimanzije Općine Hadžići“, autora Hidajeta Hujića, te knjigu  i dokumentarni film Remzije Balića „Šest logora pakla“.

-Kontaktirao sam najodgovornije ljude Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava Unvrziteta u Sarajevu, koji su mi rekli da je knjiga i dokumentarni film Remzije Balića od neprocjenljive vrijednosti za dokazivanje zločina  na prostoru Općine Hadžići i prostorima Grada Sarajeva, koja su ,od 1992-1995. godine bila pod kontrolom agresora, piše,između ostalog, u vijećničkom pitanju.

 Građani hadžićke općine, koji koriste prijevoz GRAS-a, nikada nisu sigurni da li će na određeno mjesto stići na vrijeme.Ovo je rečeno na  sjednici Općinskog vijeća, na kojoj je razmatrana informacij o radu KJKP Gras  na području   općine za  prošlu godinu, koju  vijećnici nisu prihvatili.

KATASTROFALAN PRIJEVOZ

Na liniji Ilidža-Hadžići-Drozgometva, u 2017. godini, ispušteno je 4.848 vožnji.Samo u  oktobru, na ovoj liniji, od predviđenih 1382 vožnje  realizovane su samo 52  .

Na liniji Ilidža-Miševići svaka druga vožnja  bila  je ispuštena.Od planiranih 5.479 ,nije obaljeno čak  3.325 vožnji, što je više od 60 odsto.Na liniji Tarčin-Trzanj od planiranih  3584 vožnje nije realizovana niti jedna.

Kao razloge loših pokazatelja  plana prevoza putnika prema ovoj općini u Grasu ističu  da su uslovljeni brojem ispravnih vozila, da imaju probleme oko nabvke rezervnih dijelova, da kolektiv podliže procedurama o javnim nabavkama…

CRNA STATISTIKA

Dosta pažnje pobudila je i informacija o ugroženosti  teritorije općine Hadžići minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojitim sredstvima i informacija o stanju zdravstvene zaštite.

U Hadžićima je više lica poginulo  od mina.U jednom dana, na Košćanu nastradala su tri radnika, a 2013. godine u Žunovnici je poginuo dječak, a više njih ranjeno…

NAJUGROŽENIJA PODRUČJA

Najviše minskih polja ima na Oštriku,Košćanu ( druga faza), Borova glava ( zapadno i južno od naselja Vrančići ),Tinohovo brdo,Gunjčar, Gaja,Borak,  Gradelj, Smodoli,  Lisnica, Javor, krug bivše kasarne Žunovnica sa okolinom, rejon Brezovače, točilo Bezistan, Brdo Obeljak, Golo brdo, rejnon Malog Polja, te dio prostora Ministarstva unutrašnjih poslova u  Miševićima, kao i manji dio vojne zone u Krupi.

-Ovdje je svaki grm opasnost, svaki grm je mina.Dosta je  života izgubljeno na ovaj način.Sreća je da se sve dobro završilo jesenas, kada su  tri dječaka ušla u minsko polje u blizini Kasatića.Spašeni su brzom reakcijom  deminera FUCZ. U spašavanju je bila uključena policija, CZ i drugi nadležni organi.Mora se brže raditi na uklanjanju mina na području naše općine.Kao  što vidimo još uvijek velik je prostor pod minama. Ljudski životi su najveći, najvredniji.Mnogo je vremena prošlo od agresije, a i danas ljudi ginu od mina.Sreća je da  jesenas,sa dječacima u minskom polju, nije b ilo posljedica .Mogla je biti katastrofa.Zato uklanjanje mina mora biti jedan od prioriteta, rekao je vijećnik Mujo Ibrica (SBiH).

GRAĐANI NEZADOVOLJNI ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM

Građani ne mogu biti zadovoljni ni sadašnjim stanjem zdravstvene zaštite na području općine, rečeno je prilikom rasprave po informaciji, koju vijećnici nisu prihvatili.

I na ovoj sjednic ponovljen je višegodišnji problem mještana Grivića, Kućica i  Hadžića. Riječ je o zagađenosti zraka iz tvornice za proizvodnju hrane za životinje, koja se nalazi u krugu Tehničko-remotnog zavoda.Okolišna dozvola za rad ove tvornice data je, mada mještani ističu da  nikada na ovu temu nije održan zbor građana, a po zakonu  mještani su ti koji su  morali data saglasnost.Još ranije, u otvorenom pismu putem medija, građani su tražili odgovornost za te propuste. Od smrada iz tvornice, kažu,  ne mogu živjeti,a posebno je teško  ljeti..

VIJEĆNIČKO PITANJE

 Mujo Ibrica postavio je vijećničko pitanja zašto još uvije nije štampana  nova knjiga „Svjedoci  istine“,  (autora Vahida Alađuza, izdavač Općina Hadžići ) iako je od njenog izdavanja prošlo  više od 11 godina.U knjizi je bio veliki broj kardinalnih grešaka,i na sjednici vijeća,  zaljučeno je da se sa ispravljenim greškama štampa nova, te da se u taj rad  uključe svi vijećnici, da im se materijali dostave na CD-u…

Na ponovom vijećničkom pitanju zašto to nije učinjeno rečeno je da su u pitanju finansiska sredstva.

 Ibrica dalje navodi da je od tog perioda općina po vlastitom izboru finansirala više knjiga, što govori da finansiska sredstva nisu u pitanju.

Dalje pita, kada ćete izdati novu knjigu sa ispravljenim reškama.

 Ibrica pita zbog čega  u Općini Hadžići nisu podržali  knjigu“ Historijska dimanzije Općine Hadžići“, autora Hidajeta Hujića, te knjigu i dokumentarni film Remzije Balića „Šest logora pakla“.

Kontaktirao sam najodgovornije ljude Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava Unvrziteta u Sarajevu, koji su mi rekli da je knjiga i dokumentarni film Remzije Balića od neprocjenljive vrijednosti za dokazivanje zločina  na prostoru Općine Hadžići i prostorima Grada Sarajeva, koja su od 1992-1995. godine bila pod kontrolom agresora, piše,između ostalog, u vijećničkom pitanju.

Kompletno vijećničko pitanje objaviti ćemo u narednom periodu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *