Sa 23 glasa usvojen Zakon o razdvajanju i spajanju ministarstava

Published On 7. April 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

SARAJEVO, (Patria) – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo izazvao je velike polemike u Skupštini KS kao i hitnost procedure.

Iz Kluba SDA navode da Ustavni sud FBiH nije propisao hitnu proceduru donošenja zakona kada je donio presudu da doneseni Zakon 17. decembra 2020. godine nije u skladu sa Ustavom FBiH i Poslovnikom Skupštine KS. Tim zakonom su dva ministarstva spojena u jedno, a jedno razdvojeno na dva. Zakon je prestao važiti od 12. marta 2021. godine, a ministri su onemogućeni da donose odluke i potpisuju akte, a u nekoliko slučajeva premijer Edin Forto je potpisivao odluke.

Zastupnici SDA tvrde da tri ministarstva ne postoje, te je zastupnik SDA Haris Zahiragić pozvao te ministre da ne potpisuju nikakve dokumente i da traže od skupštinske većine da ih ponovo imenuju.

Za riječ se javilo i nekoliko drugih zastupnika koji smatraju da se KS našao u jednoj nezahvalnoj situaciji koju je potrebno što prije riješiti da bi se izbjegle sve dalje posljedice.

Nakon rasprave i diskusije 23 zastupnika je glasalo za Zakon, dok je 8 zastupnika bila protiv.

Riječ je o tri ministarstva i to: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauke i mlade i Ministarstvo prostornog uređenja, komunalne privrede i zaštite okoliša.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *