SJEDNICA OV-a HADŽIĆI :Za dvije godine Adi Kalem treći predsjedavajući…

Published On 29. November 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

 

FOTO : Spisak zaposlenih  prije rata u općini Hadžići zajedno sa Narodnom i Teritorijalnom odbranom, Općinskim sudom, Poreznom upravom…koji je prije više godina kružio Hadžićima, stao je na jedan papirić. Tada je bilo  mnogo manje zaposlenih u odnosu na danas,  u Jedinstvenom općinskom organu uprave. Posjetimo se,Hadžići su  prije rata, po razvijenosti privrede,  bili na desetom mjesto u BiH.

 

Općinsko vijeće u Hadžićima postalo je regrutno mjesto za napredovanje  stranačkih aktivista.Ovim se šalje ružna slika građanima  Hadžića.U državnim institucijama i javnim službama gomila se administracija, zapošljava stranački podobni i poslušni kadrovi,rečeno   je na sjednici.

 Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća većinom glasova  za novog predsjedavajućeg  izabran je Adi Kalem (SDA). Dosadašnji predsjedavajući  Seanad Kovačević   (SDA) nedavno je  zaposlen  u općini Hadžići kao savjetnik načelnika općine.

Ovo je treći predsjedavjući koji se, za dvije godine, imenuje na ovu funkciju.Predhodno, Adnan Proha,prvi  predsjedavajući , također SDA, imenovan je za jednog od direktora  JKP „ Sarajvo-šume“.

REGRUTNI CENTAR

Na sjednici je rečeno da Općinsko vijeće u općini Hadžići postaje   regrutno mjesto za napredovanje.Nemoguće je da za takvo kratko vrijeme čak tri puta imenujemo predsjedavajućeg Vijeće, i  ovakav slučaj, kako je naglašeno, još nije zabilježen.

-Ovim se šalje ružna slika građanima.U državnim institucijama i javnim službama gomila se administracija, a vijeće postaje regrutni centar, kazao je vijećnik Mirsad Dupovac (SDP ).

Nedavno su ti isti vijećnici usvojili odluku po kojoj  bi se u općinu Hadžići trebalo zaposliti  čak još sedam činovnika.U historiji Hadžića administracija nikada nije bilo veća kao danas.Zgrada općine  podignuta je za sprat, i postala je tijesna za preglomaznu administraciju.

Danas je čak mnogo više činovnika  nego prije rata zajedno sa Narodnom i Teritorijalnom odbranom, Općinskim sudom, poreznom upravom… Tada ih je  zajedno sa ovm  državnim službama bilo  svega nešto više od 70 službenika. Danas  je samo u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Hadžići  zacrtano   86 administrativaca.I njihov  broj  stalno se povećava.

Nesmijemo  zaboraviti da su  prije rata po razvijenosti privrede Hadžići bili na desetom mjestu u BiH.Umjesto  privrede, danas raste administracija.

Iako se  govori da nema više gomilanje administracije, da je zabranjeno primanje novih činovnika,svijedoci smo da se stalno raspisuju konkursi i  pumpa administracija.I ovo je primjer kako se jedno govori, a  u praksi, odmah poslije izbora, radi  sasvim drugo .

PUMPANJE ADMINISTRACIJE  I U PRAVOBRANILAŠTVU

Na današnjoj sjednici  većinom  glasova usvojen je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji  Pravobranilaštva u općini Hadžići po kojem bi, po sistematizaciji radnih mjesta, trebalo biti   čak četiri zaposlena:Pravobranilac, zamjenik pravobranioca,  stručni saradnik i viši referent za   administrativno-tehničke poslove.Do jučer su na tom istom vijeće govorilo da u općinskom pravobranilaštvu  neće biti povećanja radnih mjesta. Lažu građane i sami sebe.

SDA NIJE PODRŽALA IZVJEŠTAJ  OIK-E

Interesantno je istaći da vijećnici SDA nisu podržali  izvještaj o provedenim  Općim izborima  2018. godine.Predsjednik Općinske izborne komisije je  Enes Kazić, bivši zamjenik načelnika Općine Hadžići Hamde Ejubovića.

Kazić je  predhodno iz Općine Hadžići imenovan za direktora JKP „ Komunalac „ Hadžići, a i sa tog mjesta prošle godine je smjenjen.

Na ovaj način ,  planiraju ga, kako smo čuli od pojedinih vijećnka , smjeniti i sa mjesta predsjenika Općinske izborne komisije. Do jučer su ga ti isti  birali, kovali u zvijezde, a danas se doslovno poigravaju  sa čovjekom.  Više nije dobar, podoban…

Konačnu odluku daje CIK-a, koja je, kao što se zna, pod patronatom političkih partija.Žalosno je šta se radi, i da, bez obzira da li je čovjek  dobro radio ili ne, na ovakav način  poigravaju sa  ljudima,smjenjuju ,jednostavno igraju se ljudskim sudbinama.

Kazić je do jučer bio pomoćnik načelnika za opću upravu, i  zamjenik načelnika općine Hadžići Hamde Ejubovića.

PARCELARIZACIJA NASELJA

Usvojena je odluka o parcelarizaciji šest naselja, a u većini njih grade se  takozvana arapska naselja.

Na sjednici je ponovo pokrenuto pitanje da se održi temaska sjednica  samo o problemima zdravstvene  zaštite  na području općine Hadžići.Mada je prošle godine ova tema bila bila  uvrštena u Program rada  Općinskog vijeća,  temaska sjednica još ni do danas  nije održana.

Prema pisanju građana ovo je najslabije Općinsko vijeće u historiji Hadžića.

ZAŠTO NIJE ODRŽANA TEMASKA SJEDNICA?

Kako saznajemo u utorak će se održati  vanredna sjednica kolegija Općinskog vijeća  na kojem će se konačno dogovoriti o održavanje temaske sjednice. U Hadžićima, za razloki od Ilijaša, Vogošća i drugih općina,  gotovo  da i nema specijalističkih službi. I po tome se vidi kolika  im je briga o problemima građana.

Zato ostaje otvoreno pitanje, kako su nam pisali građani, zašto u prošloj godini nije održana temaska sjednica, ako je to čak i Programa rada Općinskog vijeća bilo planirano.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *